Equibertma

Distributors NG4, NG6, NG10, NG16, NG25

SIZE NG-04

ReferenceQ
[ l/min ]
P
[ bar ]
PDF
RPE3-042-R11-*-F30320PDF
RPE3-042-H11-*-F30320PDF
RPE3-043-H11-*-F30320PDF
RPE3-043-Z11-*-F30320PDF
RPE3-043-Y11-*-F30320PDF
RPE3-043-C11-*-F30320PDF

COILS

ReferenceVoltagePDF
BOB04-12DCF12V DCPDF
BOB04-24DCF24V DCPDF
BOB04-115ACF115V ACPDF
BOB04-230ACF230V ACPDF

(Consult us for other options)

Distributor = Body + Coils

SIZE NG-06

ReferenceQ
[ l/min ]
P
[ bar ]
PDF
RPE3-062-R11-F80350PDF
RPE3-062-R21-F80350PDF
RPE3-062-A51-F80350PDF
RPE3-062-P51-F80350PDF
RPE3-062-Y51-F80350PDF
RPE3-062-C51-F80350PDF
RPE3-062-Z51-F80350PDF
RPE3-062-Z71-F80350PDF
RPE3-062-Z81-F80350PDF
RPE3-062-Z91-F80350PDF
RPE3-062-R31-F80350PDF
RPE3-062-H51-F80350PDF
RPE3-062-F51-F80350PDF
RPE3-062-Z11-F80350PDF
RPE3-062-X11-F80350PDF
RPE3-062-C11-F80350PDF
RPE3-062-H11-F80350PDF
RPE3-062-K11-F80350PDF
RPE3-062-N11-F80350PDF
RPE3-062-F11-F80350PDF
RPE3-062-X25-F80350PDF
RPE3-062-J15-F80350PDF
RPE3-062-J75-F80350PDF
RPE3-063-Z11-F80350PDF
RPE3-063-C11-F80350PDF
RPE3-063-H11-F80350PDF
RPE3-063-P11-F80350PDF
RPE3-063-Y11-F80350PDF
RPE3-063-L21-F80350PDF
RPE3-063-B11-F80350PDF
RPE3-063-Y41-F80350PDF
RPE3-063-Z21-F80350PDF
RPE3-063-C41-F80350PDF
RPE3-063-F11-F80350PDF

SIZE NG-06 (with possibility of manual override/detention)

ReferenceQ
[ l/min ]
P
[ bar ]
PDF
RPER3-062-R11-F80350PDF
RPER3-062-R21-F80350PDF
RPER3-062-A51-F80350PDF
RPER3-062-P51-F80350PDF
RPER3-062-Y51-F80350PDF
RPER3-062-C51-F80350PDF
RPER3-062-Z51-F80350PDF
RPER3-062-Z71-F80350PDF
RPER3-062-Z81-F80350PDF
RPER3-062-Z91-F80350PDF
RPER3-062-R31-F80350PDF
RPER3-062-H51-F80350PDF
RPER3-062-F51-F80350PDF
RPER3-062-Z11-F80350PDF
RPER3-062-X11-F80350PDF
RPER3-062-C11-F80350PDF
RPER3-062-H11-F80350PDF
RPER3-062-K11-F80350PDF
RPER3-062-N11-F80350PDF
RPER3-062-F11-F80350PDF
RPER3-062-X25-F80350PDF
RPER3-062-J15-F80350PDF
RPER3-062-J75-F80350PDF
RPER3-063-Z11-F80350PDF
RPER3-063-C11-F80350PDF
RPER3-063-H11-F80350PDF
RPER3-063-P11-F80350PDF
RPER3-063-Y11-F80350PDF
RPER3-063-L21-F80350PDF
RPER3-063-B11-F80350PDF
RPER3-063-Y41-F80350PDF
RPER3-063-Z21-F80350PDF
RPER3-063-C41-F80350PDF
RPER3-063-F11-F80350PDF

COILS

ReferenceVoltagePDF
BOB06-12DCF12V DCPDF
BOB06-24DCF24V DCPDF
BOB06-24ACF24V ACPDF
BOB06-48DCF48V DCPDF
BOB06-115ACF115V ACPDF
BOB06-230ACF230V ACPDF

 Distributor = Body + Coils

SIZE NG-10

ReferenceQ
[ l/min ]
P
[ bar ]
PDF
RPE4-102-R11-F140350PDF
RPE4-102-R21-F140350PDF
RPE4-102-A51-F140350PDF
RPE4-102-P51-F140350PDF
RPE4-102-Y51-F140350PDF
RPE4-102-C51-F140350PDF
RPE4-102-B51-F140350PDF
RPE4-102-Z51-F140350PDF
RPE4-102-H51-F140350PDF
RPE4-102-X11-F140350PDF
RPE4-102-C11-F140350PDF
RPE4-102-H11-F140350PDF
RPE4-102-J15-F140350PDF
RPE4-102-J75-F140350PDF
RPE4-103-Z11-F140350PDF
RPE4-103-C11-F140350PDF
RPE4-103-H11-F140350PDF
RPE4-103-P11-F140350PDF
RPE4-103-Y11-F140350PDF
RPE4-103-L21-F140350PDF
RPE4-103-B11-F140350PDF
RPE4-103-C21-F140350PDF

COILS

ReferenceVoltagePDF
BOB10-12DCF12V DCPDF
BOB10-24DCF24V DCPDF
BOB10-115ACF115V ACPDF
BOB10-230ACF230V ACPDF

(Consult us for other options)

Distributor =body+coils

SIZE NG-16

ReferenceQ
[ l/min ]
P
[ bar ]
PDF
RNEH5-162-R51-*-F 300350PDF
RNEH5-163-H11-*-F300350PDF
RNEH5-163-Z11-*-F300350PDF
RNEH5-163-Y11-*-F300350PDF
RNEH5-163-C11-*-F300350PDF

*(Consult us for other options)

Distributor =body+coils

 

*Coils please see in "Distributors size NG-06".

SIZE NG-25

ReferenceQ
[ l/min ]
P
[ bar ]
PDF
RNEH4-252-R51-*-F600320PDF
RNEH4-253-H11-*-F600320PDF
RNEH4-253-Z11-*-F600320PDF
RNEH4-253-Y11-*-F600320PDF
RNEH4-253-C11-*-F600320PDF

*(Consult us for other options)

Distributor =body+coils

 

*Coils please see in "Distributors size NG-06".