Equibertma

Vàlvules de preomplerta

VÀLVULAS DE PREOMPLERTA

ReferènciaCabal [l/min]Pressió [bar]ObservacionsPDF
A⇒BB⇒AB;PPA
PLL-2-CL-F300720450110vàlvula fixada al cilindrePDF
PLL-2-CLX-F300720450110v. fixada al cilindre + descompresiónPDF
PLL-2-CLXD-F300720450110v. fixada al cilindre + descompressió + entrada alta pressióPDF
PLL-3-CL-F650156035080vàlvula fixada al cilindrePDF
PLL-3-CLX-F650156035080v. fixada al cilindre + descompressióPDF
PLL-3-CLXD-F650156035080v. fijada al cilindre + descompressión + entrada alta pressióPDF

 * medicions amb velocitat oli [ m/s ] de A→B: 2,5 m/s  /  de B→A: 6 m/s 

 

Opcions preomplertesFS- Opció brida d'aspiració SAE (brida partida,4x cargols, manguet)