Equibertma

Vàlvules de cabal compensat

REGULADOR CABAL COMPENSAT

ReferÈnciaQ
[l/min]
P
[bar]
TamanyObservacionsPDF
VSS1-206-F22320NG6via A PDF
VSS2-206-F32320NG6PDF

REGULADOR CABAL COMPENSAT. CARTUTX

ReferènciaQ
[l/min]
P
[bar]
CavitatObservacionsPDF
SF22A-A2/H-F16350A22 víesPDF
SF22A-B2-F40350B22 víesPDF
VSS3-062/S-F45320F22 víes
SF2C2A-K2/I-F60350K22 víesPDF

REGULADOR CABAL COMPENSAT 3 VIES

ReferènciaQ
[l/min]
P
[bar]
Cavitat/TamanyObservacionsPDF
SF32A-K3/I-F60350K33 viesPDF
VSS1-306-F16320NG63 viesPDF