Equibertma

Refrigerador aigua/oli tubular

ReferènciaCabal oli [L/min] Cabal aigua [L/min] * Potència màx. dissipada [kw] ConnexionsPèrdua de càrrega oli [bar]PDF
Oli Aigua
TP-A2 F46 23 6G 3/4 G 3/4 0,19 PDF
TP-A3 F56 28 9G 3/4 G 3/4 0,36 PDF
TP-B2 F80 40 12G 1 G 1 0,32 PDF
TP-B3 F104 52 18G 1 G 1 0,96 PDF
TP-C2 F120 60 26G 1 1/4 G 1 1/4 0,55 PDF
TP-C3 F140 70 36G 1 1/4 G 1 1/4

0,74

PDF

* Suposem un salt tèrmic aigua/oli de 25ºC

ReferènciaCabal oli [L/min] Cabal aigua [L/min] * Potència màx. dissipada [kw] ConnexionsPèrdua de càrrega oli[bar]
Oli Aigua
EC80-1425-1 F80 80 4 G 3/4 G 3/4 0,80
EC100-1425-2 F92 80 9 G 3/4 G 3/4 0,70
EC120-1425-3 F77 77 13 G 3/4 G 3/4 0,65
FC100-1426-2 F145 135 19 G 1 G 1 1,00
FC120-1426-3 F116 125 26 G 1 G 1 1,00
FC160-1426-5 F96 108 45 G 1 G 1 1,00
FG140-1427-4 F160 160 50 G 1 1/4 G 1 1/4 1,05
FG200-1427-7 F130 120 123 G 1 1/4 G 1 1/4 0,95
GL400-1428-6 F240 220 146 G 1 1/2 G 1 1/2 0,85
GL480-1428-7 F235 205 172 G 1 1/2 G 1 1/2 0,90

* Suposem un salt tèrmic aigua/oli de 25ºC