Equibertma

Sensors de qualitat de l'oli

ReferènciaParàmetresP. màx [bar]ConnexiónConnexió PCPDF
LubCosH2O FTemperatura. Humitat relativa. 10 G 3/4 RS-232PDF
LubCosH2O+ FTemperatura. Humitat relativa.
Permitivitat relativa. Conductivitat relativa.
10 G 3/4 RS-232PDF
LubCos Visplus FTemperatura. Humitat relativa.
Permitivitat relativa. Conductivitat relativa. Viscositat.
10 G 3/4 RS-232/ CANopenPDF