Equibertma

Indicadors de colmatació

ReferènciaP [bar] Indicador ObservacionsPDF
DG100-00 -F-0,25 òptic PDF
DG101-04 -F-0,25 òptic PDF
DG200-05 -F1 òptic PDF
DG200-06 -F2 òptic PDF
DG042-01 -F2 òptic PDF
DG041-31 -F2 elèctric PDF
DG041-33 -F5 elèctric PDF
DG813-00 -F1,2 elèctric Opcional protector: DG-813-0701PDF
DG813-01 -F2 elèctric Opcional protector: DG-813-0701PDF