Equibertma

Filtres d'aspiració

Filtres apiració

ReferènciaQ [l/min]Finesa [µm(c)]Conex. [mm]Diàm. ext. [mm]Long. [mm]ObservacionsPDF
AS010-00-F15100G 1/24560PDF
AS025-01-F35100G 3/469,575PDF
AS040-01-F60100G 169,5117PDF
AS060-01-F90100G 1 1/469,5185PDF
AS080-01-F120100G 1 1/2100165PDF
AS100-01-F200100G 2100196PDF
AS100-81-F150100G 2100196by-pass -0,3 barPDF
AS150-01-F350100G 2 1/2150165PDF
S00426-02-F30135M42 X 260251PDF
S00426-13-F60280M42 X 260251PDF
S00638-02-F80135M64 X 285370PDF
S00638-03-F160280M64 X 285370PDF
LS025-F2550PG 1/4PDF
LS035-F3350PG 1/4PDF
ES075-F4530PG 1Amb válvula de peu, cartutx P2-0923-01PDF
ES094-F7030PG 1 1/4Amb válvula de peu, cartutx P2-0923-01PDF