Equibertma

Filtració

 • Filtres d'aspiració

 • Filtres aspiració-retorn

 • Filtres de retorn

 • Filtres de pressió (fins a 100 Bar)

 • Filtres d'alta pressió (fins a 630 Bar)

 • Filtres bidireccionals

 • Filtres d'aire

 • Indicadors de colmatació

 • Nivells d'oli

 • Unitats de filtració

 • Inspecció tècnica de l'oli