Equibertma

Bloc alta i baixa

ReferènciaCabal/màx. Baixa Cabal/màx. Alta P/màx. Baixa P/màx. Alta Tamany Fixació Bloc Observacions PDF

EQ10005
-F32 18 35 320 Placa Vàlvula amb fixació NG6 PDF

EQ10010
-F35 15 135 320 NG6 Rosques PDF

EQ10035
-F50 25 40 350 Rosques PDF

EQ10040
-F50 25 40 350 Placa PDF

EQ10060
-F60 60 350 350 NG10 Rosques Opció control de pressions alta i baixa;
proporcional, venting.

EQ10020
-F60 60 350 350 NG10 Rosques Opció control de pressions alta i baixa;
proporcional, venting.
PDF

EQ10045
-F100 25 35 350 Placa PDF

EQ10050
-F170 65 315 315 NG25 Rosques Opció control de pressions alta i baixa;
proporcional, venting.
PDF

EQ10030
-F240 65 200 350 NG16 Rosques Opció control de pressions alta i baixa;
proporcional, venting.
PDF