Equibertma

Manòmetres

ReferènciaDiàmetre [mm] Escala [bar] Connexió Observacions
EZ172 F63 0-100 G 1/4 sortida inferior
EZ174 F63 0-160 G 1/4 sortida inferior
EZ176 F63 0-250 G 1/4 sortida inferior
EZ178 F63 0-400 G 1/4 sortida inferior
EZ182 F63 0-100 G 1/4 sortida posterior
EZ184 F63 0-160 G 1/4 sortida posterior
EZ186 F63 0-250 G 1/4 sortida posterior
EZ188 F63 0-400 G 1/4 sortida posterior